Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I PRZETWARZANIA DANYCH W FIRMIE KARANT MARIUSZ MRÓWKA

 

Niniejsza polityka stanowi realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karant Mariusz Mrówka, ul. Grochowska 170a, 04-111 Warszawa.

W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość email na  adres: studio@karant.pl lub skontaktować się telefonicznie pod nr 22 673 00 11.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych podmiotów. W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do kategorii podmiotów, których dane przetwarzamy:

 1. Osoby fizyczne wpisane do CEIDG, które pozostają w relacji biznesowej z Karant Mariusz Mrówka

Przetwarzamy dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, którzy są naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, usługodawcami) lub potencjalnymi kontrahentami.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, firma, numer NIP i REGON, numer telefonu, adres e-mail), zamówienia i kontakty z Karant Mariusz Mrówka, jak również dane dotyczące wiarygodności płatniczej kontrahenta (o ile zaistnieje potrzeba zebrania takich danych)

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

 • zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ocena wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, o ile zajdzie taka potrzeba (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes).

 

 1. Osoby, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów.

 

Pozostając w relacji biznesowej z kontrahentami, przetwarzamy dane ich pracowników lub przedstawicieli, koniecznie m.in. do bieżącego kontaktu i realizacji naszych obowiązków umownych.

Jakie dane przetwarzamy?

Podstawowe dane identyfikacyjne i służbowe dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz historia kontaktów z Karant Mariusz Mrówka.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

 • zawarcie i wykonanie umowy z naszym kontrahentem, którego są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach marketingowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes). Jeśli określone działania marketingowe będą wymagać zgody wynikającej z odrębnych przepisów, działania te będziemy wykonywać na podstawie Państwa zgody.

 

 1. Osoby, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci.

Jakie dane przetwarzamy?

 

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonania usługi czy korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • NIP do wystawienia faktury.

 

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

 • zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Osoby wypełniające formularze na stronie www.  

Przetwarzamy dane osób, które wypełniają formularze dostępne na naszej stronie www – formularz do kontaktu – zgodnie z zapisami punkt 1 lub 3.

Podanie wszystkich danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji umowy/świadczenia usług. 

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

 

Państwa dane są udostępniane pracownikom Karant Mariusz Mrówka w celu wykonania umowy, firmie świadczącej dla nas usługę prowadzenia księgowości, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rozliczeń podatkowych. W przypadku powstania zaległości w zapłacie powodującej konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań, Państwa dane mogą być udostępnione firmie windykacyjnej, kancelarii prawnej, sądowi oraz komornikowi. Na żądanie uprawnionych urzędów czy służb, na podstawie przepisów prawa, Państwa dane mogą być udostępnione także tym organom.

 

Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie te podmioty przestrzegały RODO i przekazujemy tylko niezbędne dane.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy, a także po jej zakończeniu do upływu wszystkich terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych (z umowy) oraz terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z naszej współpracy i przepisów prawa.

 

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY?

 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

 

 

SKUTKI COFNIĘCIA LUB BRAKU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH:

 

Podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia/wykonania usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług.

 

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

 

Nie stosujemy profilowania ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób nieupoważnionych.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zadzwoń! 721 222 858 lub 22 673 00 11 Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.